Zawody w ujeżdżeniu

 • admin
 • 02 czerwca, 2018
 • Brak komentarzy
02cze2018
03cze2018

Zawody w ujeżdżeniu

w UKJ OSTOJA Biały Bór

Zapraszamy do udziału w zawodach regionalnych i towarzyskich w skokach przez przeszkody.

„Ujeżdżenie, dresaż – olimpijska konkurencja jeździectwa wspierana przez Międzynarodową Federację Jeździecką. W nowoczesnym ujeżdżeniu jeździec i koń wykonują serię określonych wcześniej ruchów, zwanych figurami, na czworokątnej arenie, zwanej czworobokiem"

Propozycje zawodów

Organizator

Organizator: Uczniowski Klub Jeździecki „Ostoja Pustków” www.ukj-ostoja.pl 39-205 Pustków 230, Tel. kom. 0602588629 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o. w Dębicy nr. rach. 28 8642 1139 2013 3908 1894 0001

Komitet organizacyjny: Dyrektor zawodów: Ryszard Tęcza - 602 58 86 29 Biuro zawodów: Katarzyna Świerczyńska – 500 51 20 66

Osoby Oficjalne:

Sędzia Główny – Katarzyna Bącal
Sędzia WZJ – Małgorzata Mastalerczyk
Komisarz Sędzia-sekretarz –Danuta Zakrzewska
Lekarz zawodów – Jakub Durda
Dyrektor zawodów – Ryszard Tęcza tel. 0602588629

Termin i miejsce

Termin zawodów: 02-03.06.2018 r.

Termin zgłoszeń: do 25.05.2018

Miejsce zawodów: UKJ OSTOJA – ośrodek Biały Bór

zawody odbywać się będą na terenie otwartym

rozprężania, wymiary: 60 x 20 [m] – podłoże piaszczysto-trawiaste

Rozprężalnia : podłoże trawiasto – piaszczyste 40m x 40m

Opłaty

 • 200 zł /dwa dni startów z boksem;
 • 150 zł/dwa dni startów bez boksu;
 • 100 zł/ jeden dzień startów bez boksu;
 • podłączenie do prądu – 30 zł za całe zawody;
 • słoma – 1 kostka 10 zł;
 • siano 1 kostka 20 zł.

Stajnie letnie: Boksy dla koni (20 szt.), przygotowane od dnia 24.05.2019r , od godz. 16.00 (rezerwacja wg kolejności zgłoszeń). Organizator zapewnia pierwszą słomę. Pasza, pojemniki, wiadra do pojenia we własnym zakresie. W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu opłata dodatkowa za boks wynosi 25 zł. dziennie.

Wpłaty muszą być uregulowane na godzinę przed rozpoczęciem konkursu nr 1. W przypadku nieuregulowania opłat, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa.

Do 25.05.2018 należy dokonać przedpłaty w wysokości 50%. Dane do przelewu:

 • Odbiorca: Uczniowski Klub Jeździecki „Ostoja Pustków” 39-205 Pustków 230
 • Bank: Podkarpacki Bank Spółdzielczy o. w Dębicy
 • nr rachunku: 28 8642 1139 2013 3908 1894 0001

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na drukach PZJ, bądź na e-maila: [email protected] z dopiskiem „zawody 2018” i dowodem przedpłaty w wysokości 50% ceny zawodów.

W zgłoszeniach prosimy podać: imię i nazwisko zawodnika, przynależność klubową, nazwę konia, konkursy oraz numer kontaktowy, bądź e-mail.

Przedpłata będzie zwrócona tylko w przypadku wycofania konia przed ostatecznym terminem zgłoszeń lub nie przyjęcia konia na zawody. 

Przepisy

 • Zawody są rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ
 • PZJ wprowadza zapis o obowiązkowych kamizelkach ochronnych dla dzieci do 15 roku życia (włącznie) (art. 256.1.7.)
 • ze względów bezpieczeństwa zawodnicy z długimi włosami zobowiązani są do wiązania ich i chowania pod kask lub upięcia w siatce na włosy (koszyczek), za każdym razem gdy dosiadają koni. (art. 256.1.10.)

Program zawodów

Sobota 02. czerwca 2018 godzina rozpoczęcia 15.00

 • Konkurs nr T1 klasy L1– „towarzyski”
 • Konkurs nr T2 klasy L2– „towarzyski”
 • Konkurs nr R1 klasy L1
 • Konkurs nr R2 klasy L2
 • Konkurs nr R3 klasy P1
 • Konkurs nr R4 klasy P2
 • Konkurs Nr R5 klasy N4
 • Konkurs Nr R6 klasy N5

Niedziela 03. czerwca 2018 godzina rozpoczęcia 11.00

 • Konkurs nr T3 klasy L1 – „towarzyski”
 • Konkurs nr T4 klasy L3 – „towarzyski”
 • Konkurs nr R7 klasy L1
 • Konkurs nr R8 klasy L3
 • Konkurs nr R9 klasy P1
 • Konkurs nr R10 klasy P3
 • Konkurs Nr R11 klasy N4
 • Konkurs Nr R12 klasy N6

Godziny i kolejność rozgrywania konkursów mogą ulec zmianie.

Nagrody

 • flots dla 25% startujących w konkursie
 • nagrody rzeczowe dla zwycięzców I- III miejsca
 • konkurs nr 0 i 6 dyplomy i drobny upominek

Zebranie techniczne

Nie przewiduje się zebrania technicznego. Sprawdzanie dokumentów zawodników i koni odbędzie się w biurze zawodów w dniu 25.05.2019r (sobota) godz. 9.00

Listy startowe

Dokonanie zmian na listach startowych (po ich wywieszeniu) za zgodą Sędziego Głównego – opłata 20 zł na rzecz UKJ Ostoja (nie dotyczy skreśleń Koni z danego konkursu czy też zawodów).

Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi:

 • Zawodnicy, szefowie ekip, trenerzy, luzacy – noclegi na własny koszt.
 • Pokoje gościnne dwuosobowe i trzyosobowe dostępne są na miejscu w cenie 45 zł od osoby za dobę.

Wyżywienie:

 • we własnym zakresie; na terenie zawodów świadczone będą usługi cateringowe w barze (ok.50 miejsc).
 • 25.05.2019 (sobota) godz.20.00 zaplanowane jest ognisko dla wszystkich zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip, właścicieli koni, sędziów, wolontariuszy.

Uwagi

 • Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 23.00 do 7.00, oraz przepisów BHP i ppoż. 14. Kara finansowa za zakłócenie ciszy nocnej wynosi 200 zł; o jej wymierzeniu decyduje Organizator.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów. W nadzwyczajnych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów.
 • Protesty i skargi (art. 65 i art.66 Przepisów ogólnych PZJ) ażeby były ważne, muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200 PLN.

Wymagane dokumenty

Od Zawodników i koni biorących udział w Zawodach regionalnych wymagane są:

 1. Licencja regionalna lub ogólnopolska ∙ widoczna w systemie ARTEMOR
 2. Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu
 3. Potwierdzenie ubezpieczenia NNW (dotyczy sportów ekstremalnych - jeździectwo)
 4. Zgoda rodziców lub prawnego opiekuna na start w zawodach zawodnika niepełnoletniego
 5. Paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami konia
 6. Licencja regionalna lub ogólnopolska

Badania Zawodników

 • w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia oraz zawodników pomiędzy 19 a 23 rokiem życia orzeczenie może wydać również
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wydać skierowanie do lekarza medycyny sportowej, jeżeli uzna to za konieczne,
 • badanie okresowe przeprowadza się: 1. co 12 miesięcy – dla wszystkich zawodników niezależnie od wieku ( poprzednie przepisy co 6 miesięcy) 2. dodatkowo co 6 miesięcy - u zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego;

Sprawy weterynaryjne

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni
Obowiązuje następujący schemat szczepień:
 • Szczepienie podstawowe pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień, drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21- go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia,
 • Szczepienie przypominające, co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia(jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji), żadne szczepienie przypominające nie może się odbywać później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.

Kodeks postępowania z koniem

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy. Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.

Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Pliki do pobrania

Udostępnij na FBTwitter