Zawody jeździeckie w skokach i ujeżdżeniu

  • admin
  • 14 czerwca, 2013
  • Brak komentarzy
14cze2013
15cze2013

Zawody w skokach i ujeżdżeniu

Propozycje zawodów ujeżdżeniowych:
1. Termin zawodów: 14-15.06.2013 r.
2. Miejsce zawodów: Teren Ośrodka UKJ Ostoja w Białym Borze.
3. Zgłoszenia: ostateczne do dnia 10.06.2013 r., zgłoszenia prosimy nadsyłać na drukach, bądź na e-maila: [email protected]
4. Program zawodów
14 czerwca (piątek) godz. 17,00
-Konkurs nr 1 klasy L1
- Konkurs nr 2 klasy L2
- Konkurs nr 3 klasy P1-
- Konkurs nr 4 klasy P2
15 czerwca(sobota) godz. 8.00
-Konkurs nr 5 klasy L1
- Konkurs nr 6 klasy L2
- Konkurs nr 7 klasy P1
- Konkurs nr 8 klasy P2
Zawody rozgrywane będą zgodnie z: aktualnymi Przepisami i Regulaminami PZJ
5. Stajnie letnie:
Boksy dla koni (20 szt.) – cena 50 zł (całe zawody); przygotowane od dnia 14. czerwca 2013 r. od godz. 10.00 ( rezerwacja wg kolejności zgłoszeń).
Organizator zapewnia pierwszą słomę. Na terenie zawodów istnieje możliwość nabycia – słoma – 1 kostka 5 zł,/ siano 1 kostka 10 zł. Pasza , pojemniki, wiadra do pojenia we własnym zakresie. W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu opłata dodatkowa za boks wynosi 25zł. dziennie.
6. Opłata organizacyjna: 100 zł od konia
Możliwość podłączenia do prądu – 30 zł za całe zawody.
Wpłaty muszą być uregulowane na godzinę przed rozpoczęciem konkursu nr 1.
W przypadku nieuregulowania opłat, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa.
- cisza nocna w stajni od godz. 22.00 – 6.00
- prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
7. Zakwaterowanie:
- Zawodnicy, szefowie ekip, trenerzy, luzacy – noclegi na własny koszt.
- pokoje gościnne dwuosobowe i trzyosobowe na miejscu. Cena 40 zł od osoby za dobę
- Wyżywienie: We własnym zakresie. Usługi Cateringowe w Barze ( miejsc ok.50) na terenie zawodów.
8. Warunki techniczne:
-zawody odbywać się będą na terenie otwartym
- czworobok, wymiary: 60 x 20 [m]– podłoże piaszczysto-trawiaste
- rozprężania, wymiary: 60 x 20 [m] – podłoże piaszczysto-trawiaste
9. Klasyfikacja ogólna:
- flots dla 25% startujących w konkursie,
- dekoracja odbędzie się po każdym konkursie.
10. Zebranie techniczne: nie przewiduje się zebrania technicznego.
Sprawdzanie dokumentów koni i zawodników odbędzie się w biurze zawodów:
07.06.2012r .(piątek) od godz.16,30
11. Organizator:
UKJ „OSTOJA”
39-205 Pustków 230
Tel. kom. 0602588629
12. Uczestnictwo:
Zawody Towarzyskie
a) Zawodnicy muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie NNW zawodników na czas trwania zawodów oraz aktualne badania lekarskie (lekarz sportowy). Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców.
b) Konie muszą posiadać przynajmniej paszport PZHK, z wpisanymi aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie oraz udział w zawodach mogą brać konie czteroletnie i starsze.
13. Osoby oficjalne:
Komisja sędziowska:
Sędzia Główny – Katarzyna Bącal
Lekarz zawodów – Tomasz Mrozowski
Dyrektor zawodów – Ryszard Tęcza tel. 0602588629
14. Informacje ogólne:
Odpowiedzialność:
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń wynikłych w czasie transportu i trwania zawodów.
Organizacja zawodów: -
W nadzwyczajnych okolicznościach nieprzewidzianych przepisami, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
15. Listy startowe:
Dokonanie zmian na listach startowych (po ich wywieszeniu) za zgodą Sędziego Głównego – 20 zł na rzecz UKJ Ostoja (nie dotyczy skreśleń Koni z danego konkursu czy też zawodów).
16. Protesty i skargi (art. 65 i art.66 Przepisów ogólnych PZJ)
Każdy protest i skarga, ażeby były ważne, muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200 PLN.
17. Sprawy weterynaryjne
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
Szczepienie podstawowe
_ pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień,
_ drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21- go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia,
Szczepienie przypominające,
_ co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji),
_ żadne szczepienie przypominające nie może się odbywać później niż na 7 dni przed
przybyciem na zawody.
Propozycje zawodów regionalnych i towarzyskich w skokach
1. Termin zawodów: 15-16. czerwca 2013 roku
2. Miejsce zawodów: hipodrom UKJ Ostoja – Biały Bór
3. Zgłoszenia: ostateczne do dnia 10 czerwca 2013 r., zgłoszenia prosimy nadsyłać na drukach , bądź na e-maila: [email protected]
4. Program zawodów:
Sobota 15 czerwca 2013r.
Godz. 15:00
Konkurs nr T1 klasy LL „towarzyski” 60 cm, dokładności, bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr T2 klasy LL „towarzyski” 80 cm, dokładności bez rozgrywki, art.238.1.1
Konkurs nr 1 klasy L – 100 cm, dokładności bez rozgrywki art.238.1.1
Konkurs nr 2 klasy P – 110 cm zwykły, art. 238.2.1
Konkurs nr 3 klasy N – 120 cm zwykły, art. 238.2.1
Konkurs nr 4 klasy N- 120 dwufazowy, art.274.5.3
Niedziela 16 czerwca.2013r.
Godz. 13:00
Konkurs nr T3 klasy LL „towarzyski” 60 cm, dokładności bez rozgrywki, art. 238.1.1
Konkurs nr T4 klasy LL „towarzyski” 80 cm, dokładności bez rozgrywki art.238.1.1
Konkurs nr 5 klasy L – 100 cm, dokładności bez rozgrywki, art.238.1.1.
Konkurs nr 6 klasy L1 -105cm, na styl licencyjny
Konkurs nr 7 klasy P – 110 cm dwufazowy, art.274.5.3
Konkurs nr 8 klasy N – 120 cm dwufazowy, art.274.5.3
Konkurs nr 9 klasy N- 120 cm zwykły, art.,238.2.1
GODZINY ROZPOCZĘCIA KONKURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE.
Zawody rozgrywane będą zgodnie z: aktualnymi Przepisami i Regulaminami PZJ
Opłata organizacyjna:150 zł od konia
Wpłaty muszą być uregulowane na godzinę przed rozpoczęciem konkursu nr 1.
Prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
Prosimy o zaopatrzenie się w wiadra do pojenia.
Warunki techniczne: zawody odbywać się będą na terenie otwartym
tor konkursowy, wymiary: 80 x 90 [m]– podłoże piaszczysto-trawiaste, ogrodzony taśmą
rozprężania, wymiary: 40 x 70 [m] – podłoże piaszczysto- trawiaste.
Stajnie letnie:
Boksy dla koni (20 szt.) – cena 50 zł (całe zawody); przygotowane od dnia 14. czerwca 2013 r. od godz. 19.00 ( rezerwacja wg kolejności zgłoszeń).
Organizator zapewnia pierwszą słomę. Na terenie zawodów istnieje możliwość nabycia –
słoma – 1 kostka 5 zł,/ siano 1 kostka 10 zł. Pasza , pojemniki, wiadra do pojenia we własnym zakresie. -
Klasyfikacja ogólna:
- flots dla 25% startujących w konkursie,
- po każdym konkursie odbędzie się dekoracja zwycięzców.
Zebranie techniczne: nie przewiduje się zebrania technicznego.
Sprawdzanie dokumentów koni i zawodników odbędzie się w biurze zawodów: 08.06. 2013 r ( sobota) od godz. 11.00 do 12.00
Organizator: UKJ „OSTOJA”
39-205 Pustków 230
Tel. kom. 0602588629
Uczestnictwo;
Zawody Regionalne
Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ.
Zawody Towarzyskie
a) Zawodnicy muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie NNW zawodników na czas trwania zawodów oraz aktualne badania lekarskie (lekarz sportowy). Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców.
b) Konie muszą posiadać przynajmniej paszport PZHK, z wpisanymi aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie oraz udział w zawodach mogą brać konie czteroletnie i starsze.
Osoby oficjalne:
Komisja sędziowska:
Sędzia Główny - Wacław Bącal
Sędzia WZJ – Sylwia Morawiec
Arbiter stylu –Katarzyna Bącal
Sędziowie: Danuta Zakrzewska
Gospodarz toru – Sławomir Uchwat
Komisarz zawodów – Katarzyna Bącal
Lekarz zawodów – lek. wet. Tomasz Mrozowski
Dyrektor zawodów – Ryszard Tęcza tel. 0602588629
1. Informacje ogólne:
Odpowiedzialność:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń wynikłych w czasie transportu i trwania zawodów.
Zakwaterowanie:
- Zawodnicy, szefowie ekip, trenerzy, luzacy – noclegi na własny koszt.
- pokoje gościnne dwuosobowe i trzyosobowe na miejscu. Cena 40 zł od osoby za dobę
- Wyżywienie:
We własnym zakresie.
Usługi Cateringowe w Barze ( miejsc ok.50) na terenie zawodów.
Organizacja zawodów: -
W nadzwyczajnych okolicznościach nieprzewidzianych przepisami, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
. Listy startowe:
Dokonanie zmian na listach startowych (po ich wywieszeniu) za zgodą Sędziego Głównego – 20 zł na rzecz UKJ Ostoja (nie dotyczy skreśleń Koni z danego konkursu czy też zawodów).
Protesty i skargi (art. 65 i art.66 Przepisów ogólnych PZJ)
Każdy protest i skarga, ażeby były ważne, muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200 PLN.
Sprawy weterynaryjne
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
Szczepienie podstawowe
_ pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień,
_ drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21- go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego
szczepienia,
Szczepienie przypominające,
_ co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji),
_ żadne szczepienie przypominające nie może się odbywać później niż na 7 dni przed
przybyciem na zawody.

Udostępnij na FBTwitter