Egzaminy na odznaki jeździeckie

  • admin
  • 14 października, 2018
  • Brak komentarzy
14paź2018

Pustków 230, 39-205 Pustków

w UKJ OSTOJA Pustków

Pustków 230, 39-205 Pustków

Zapraszamy do udziału w egzaminie na odznakę jeździecką PZJ.

Informacje

Organizator

Organizator: Uczniowski Klub Jeździecki „Ostoja Pustków” www.ukj-ostoja.pl 39-205 Pustków 230, Tel. kom. 0602588629 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o. w Dębicy nr. rach. 28 8642 1139 2013 3908 1894 0001

Komitet organizacyjny:  Ryszard Tęcza - tel. 602 58 86 29 

Termin i miejsce

Termin egzaminu: 14.10.2018 od godz. 10.00

Miejsce: UKJ OSTOJA – Pustków 230, 39-205 Pustków

Opłaty

  • 130 zł na własnym koniu;
  • 180 zł na koniu wypożyczonym z Klubu.

Dane do przelewu:

  • Odbiorca: Uczniowski Klub Jeździecki „Ostoja Pustków” 39-205 Pustków 230
  • Bank: Podkarpacki Bank Spółdzielczy o. w Dębicy
  • nr rachunku: 28 8642 1139 2013 3908 1894 0001

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na na e-maila: [email protected] z dopiskiem „egzamin odznaka” i dowodem przedpłaty w wysokości 50% ceny egzaminu.

W zgłoszeniach prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, rodzaj odznaki.

Przedpłata będzie zwrócona tylko w przypadku wycofania konia przed ostatecznym terminem zgłoszeń lub nie przyjęcia Uczestnika na egzamin. 

Do zgłoszenia należy dołączyć Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - osoby niepełnoletnie lub Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - osoby dorosłe

Przepisy

Program zawodów

  1. Część praktyczna - opieka stajenna (zwolnienie dla osób z odznaką Jeżdżę Konno); ujeżdżenie; skoki przez przeszkody;
  2. Część teoretyczna

Uwaga. Program może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

Kodeks postępowania z koniem

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy. Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

Kodeks postępowania z koniem

Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.

Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Pliki do pobrania

Udostępnij na FBTwitter